Elektrit Radio

Firma produkowała odbiorniki radiowe, zasilacze, wzmacniacze, mikrofony itp. w latach 1927 - 1939, mieściła się w Wilnie, przy ulicy Wileńskiej24.

Towarzystwo Radiotechniczne "ELEKTRIT" zostało założone w Wilnie w 1925 r. Początkowo był to sklep radiotechniczny wraz z położonym na zapleczu warsztatem, mieszczący się przy ul. Wileńskiej 24. Sklep prowadził sprzedaż importowanego sprzętu radiowego a warsztat zajmował się jego instalacją i naprawą. Sprzęt tamtego okresu wymaga fachowego montażu a jego eksploatacja, pracochłonna i kosztowna - sporej wiedzy. Wystarczy wspomnieć, że należało zainstalować ponad dachem zewnętrzną antenę o długości ok. 20 m, dobre uziemienie oraz połączyć je z odbiornikiem. Do zasilania potrzebne były dwie baterie akumulatorów - żarzeniowa i anodowa, wymagające stałej obsługi. Sam odbiornik wymagał te złożonego wielogałkowego strojenia oraz dołączenia zewnętrznego głośnika lub słuchawek.

Firma nie poprzestaje na imporcie sprzętu i już w 1927 r. pojawiają się na rynku pierwsze odbiorniki własnej konstrukcji. Początkowo były to aparaty detektorowe oraz reakcyjne. O ich jakości świadczy fakt zdobycia złotych medali na międzynarodowych wystawach w Paryżu i Florencji w 1927 r.

Duże zainteresowanie oraz powodzenie odbiorników pierwszych serii spowodowało dalszy rozwój firmy. Przystępuje ona do wyrobu podzespołów i elementów radioodbiorników: skrzynek radiowych, części mechanicznych, transformatorów, cewek, kondensatorów i głośników. Towarzystwo odegrało znaczącą rolę w radiofonizacji Kresów. W pierwszym okresie rozwoju radiofonii wileńskiej (stacja PR Wilno została uruchomiona w 1928 r.), znaczna część aparatów pochodziła z zakładów Elektrita.

W 1934 r. Towarzystwo zakupuje licencje w wiedeńskiej firmie "Minerwa" a jej inżynierowie pomagają wprowadzić nowoczesne metody produkcji. Odbywa się to już w nowo wybudowanym zakładzie przy ul. gen. Szeptyckiego. Rozbudowa zakładów trwa nadal i w 1936 r. następuje oddanie trzech ostatnich dużych budynków. Jest to już wtedy wielka i nowoczesna fabryka o powierzchni 10.300 m2, z własną elektrownią, wielką stolarnią, parkiem maszynowym działu mechanicznego, produkcją podzespołów, własnymi laboratoriami i magazynami. Montaż odbywa się systemem taśmowym przy wykorzystaniu 5 a nawet 6 linii produkcyjnych pracujących sezonowo od września do marca.

Od tego okresu następuje szybki rozwój przedsiębiorstwa stawiający zakład na czele krajowych producentów radioodbiorników. W 1936 r. roczna produkcja wynosiła 54.000 szt. aparatów a wartość produkcji sprzedanej osiągnęła 6 mln 400 tyś. z (tj. 1,2 mln dolarów). Zakłady zatrudniały wtedy ok. 1.100 pracowników, w tym liczną grupę inżynierów i techników, dzięki którym wyroby Towarzystwa stały na dobrym światowym poziomie. Udział własnych podzespołów w wyrobach Elektrita dochodzi do 80 %. Sprowadzano lampy radiowe od Philipsa, oporniki od Horkiewicza, elektrolity z kilku firm, natomiast membrany i magnesy do głośników importowano z Anglii. W zakładzie produkowano również aparaturę nagłaśniającą: mikrofony, wzmacniacze mocy (aż do 240 W), głośniki i megafony jak również instalacje kinowe i konferencyjne.

Jednym z większych działów produkcyjnych była stolarnia. Był to duży i nowoczesny dział wyposażony w najnowsze maszyny, wykorzystywał rocznie 50 tyś. m² szlachetnych fornirów oraz znakomity lokalny surowiec drzewny. Skrzynki pochodzące z zakładów wyróżniały się doskonałą jakością oraz oryginalną formą, co zdecydowanie wyróżniało te aparaty od wyrobów innych firm. Trzeba zaznaczyć, że Towarzystwo nigdy nie produkowało aparatów w obudowie bakelitowej (poza odbiornikiem detektorowym), uważając, że tylko skrzynka drewniana zapewnia odpowiednią jakość odtwarzania dźwięków.

W corocznych planach produkcji uwzględniano stale potrzeby i możliwości różnych warstw społecznych, dbając równocześnie o wysoki poziom swoich wyrobów. Stąd też i wysokie ceny aparatów malejące jednakże z roku na rok. Program produkcji obejmował cały szereg radioodbiorników od najtańszej jednoobwodówki 3-lampowej, poprzez niedrogą superheterodynę 4-ro lampową, aż do luksusowych superheterodyn wielolampowych z automatycznym strojeniem i wieloma dodatkowymi udogodnieniami. Ponadto poszczególne modele miały różne sposoby zasilania (Z - zmienne, U - uniwersalne i B - bateryjne i S - prąd stały sieciowy), umożliwiające wykorzystanie aparatu w różnych regionach.

Od wielu też lat firma wyposażała wszystkie typy aparatów, od najtańszych począwszy, w zakres fal krótkich, umożliwiając tym samym odbiór wielu dalekich zagranicznych stacji. Odbiorniki Elektrita wyróżniały się również ładnymi wielobarwnymi skalami - wprowadzonymi w 1936 r. Wyróżniały je także charakterystyczne nazwy poszczególnych typów (często zapożyczone od "Minerwy"), które mówiły o przeznaczeniu lub klasie odbiornika np.: Kadet, Domator, Largo, Presto, Opera, Victoria, Gloria, Excelsior, Oceanic, Automatic czy Transmare.

Znamienną cechą ówczesnej produkcji radioodbiorników była jej sezonowość, oraz coroczna zmiana wszystkich typów aparatów. Wymuszone to było silną konkurencją na rynku, na którym działało wielu producentów. Do głównych w kraju należały: Philips i Telefunken oraz wiele niemieckich dużych firm i szereg pomniejszych krajowych. Również Towarzystwo Elektrit pracowało w rytmie sezonowym - sezon trwa od jesieni do lata następnego roku. Miesiące letnie były okresem zastoju w produkcji i handlu. W tym czasie przygotowywano nowe modele, odbywały się targi i wystawy, gdzie prezentowano wszelkie nowości radiotechniczne. Na każdy sezon opracowywano zupełnie nowe typy aparatów, zasadniczo różne od tych z poprzedniego sezonu. Na przykład na sezon 36/37 wyprodukowano 7 typów w 15 modelach, na sezon 37/38 - 6 typów w 15 modelach a na sezon 38/39 - 9 typów w 18 modelach. Seria aparatów z jednego sezonu obejmowała modele zasadniczo różne, od najprostszego odbiornika reakcyjnego jednoobwodowego, w cenie ok. 200 zł; poprzez superheterodynę 4-ro lampową za ok. 300 zł.; aż do luksusowych aparatów z wszelkimi udogodnieniami (automatyczne strojenie, elektronowy wskaźnik dostrojenia, dwa głośniki, regulowana selektywność itp), w cenie do 1.000 zł.

Najnowsze osiągnięcia radiotechniki były wprowadzane do zakładów niedługo po ich premierach. Wskaźnik dostrojenia wprowadzono w 34 r., podwójne głośniki w 37 r., regulację selektywności w 37 r., automatyczne strojenie i podwójną przemianę częstotliwości w 38 r. Pierwszy odbiornik superheterodynowy został wyprodukowany w 34 r. - "Super 5". Pierwszy wskaźnik dostrojenia zastosowano w tym samym odbiorniku, był to linijkowy wskaźnik jarzeniowy. W kolejnych typach "Maestro", "Largo" i "Opera" w 37 r. zastosowano już elektronowy wskaźnik dostrojenia tzw. oko magiczne, którego ciepłe, zielonkawe światło pamięta zapewne jeszcze wiele osób, ale raczej z odbiorników powojennych. Regulacja selektywności odbiornika polegała na zmianie szerokości pasma przepuszczania filtrów wstęgowych p.cz. (dla odbiornika "Eroica" wynosiło ono: 7, 9, 11 i 14 kHz).

Podwójne głośniki zastosowano po raz pierwszy w aparacie "Opera" a umieszczone zostały na dwóch sąsiednich ściankach. W kolejnych typach np. "Eroica" głośniki umieszczone były już na przedniej ściance. Strojenie automatyczne zastosowano po raz pierwszy w odbiorniku "Automatic". Był to 12-to pozycyjny programator mechaniczny, napędzany miniaturowym silniczkiem elektrycznym. Po naciśnięciu wybranego klawisza, opisanego nazwą stacji (do aparatu załączany był arkusik z nazwami wielu stacji), uruchamiany zostawał silniczek, który obracał osią agregatu strojeniowego wraz z gałką. Strojenie zostawało przerwane, gdy wycięcie na obracającej się z osią tarczy, doszło do zwory ustawionej uprzednio na pierścieniu otaczającym tarczę. Ten sposób strojenia zdawał dobrze egzamin w zakresie fal długich i średnich, lecz dla fal krótkich wymagał dodatkowego skorygowania gałką aparatu.

Najciekawszym niewątpliwie aparatem był "Oceanic". Była to specjalna wersja nowoczesnego aparatu przystosowanego do pracy w warunkach tropikalnych. Poddany był wielu dodatkowym procesom technologicznym mającym zapewnić jemu odporność na bardzo trudne warunki klimatyczne. A oto jego parametry techniczne: zasilanie uniwersalne, zakres fal średnich i krótkich (od 13 m), 11 lamp serii "czerwonej" (z żarzeniem 6.3V), 9 obwodów strojonych, regulowana selektywność, podwójna przemiana częstotliwości dla zakresu KF, czułość 1 uV, selektywność 70 dB.

Rozpoczęto też kolejny etap rozbudowy zakładów, budując nowe budynki fabryczne. Towarzystwo było jedynym polskim eksporterem radioodbiorników, który prowadzono od 1937 r. Eksportowano do wielu krajów Europy a nawet do Indii Brytyjskich, Afryki Południowej, Brazylii i na Bliski Wschód. Oprócz odbiorników eksportowano również same skrzynki radiowe oraz aparaturę nagłaśniającą.

Firma brała udział w większości liczących się międzynarodowych wystaw i targów zdobywając liczne wyróżnienia i medale. Ponadto wysyłano tam zawsze kilku inżynierów, którzy na miejscu zapoznawali się z najnowszymi rozwiązaniami światowymi. Kupowano od razu najciekawsze modele sprzętu oraz bardzo wiele literatury radiotechnicznej głównie niemieckiej i angielskiej. W kraju "Elektrit" był często pomijany, bojkotowany i szykanowany z uwagi na swój "niechrześcijański" rodowód, i rzeczywiście, właścicielami formy były osoby pochodzenia żydowskiego. Powodowało to pojawienie się "chrześcijańskich" aparatów, których "chrześcijańskość" była jedynym atutem. Towarzystwo było prywatną firmą a właścicielami byli Samuel i Hirsz Chwolesowie oraz Nachman Lewin. W ostatnim okresie kierownikiem produkcji był inż. L. Rosenszein, kierownikiem działu mechanicznego inż. E. Brochstein, narzędziowni Rytwo, kierownikiem stolarni inż. Pluciski, a wykończeniem skrzynek radiowych kierowali mgr A. Epstein i mgr B. Kapliński. Opracowaniem nowych modeli zajmowali się: M. Bielecki, Tadeusz Stefanowski i inż. Paweł Szulkin. Pomiarami laboratoryjnymi zajmowali się: inż. M. Gordon i inż. Henryk Klingofer. Produkcją kierowali: inż. N. Brojdo, inż. Rubin Feryszka i M. Hajde. Produkcją podzespołów zajmował się inż. Tirkel. W dziale kontroli jakościowej pracowali: inż Menaker, inż. B. Pumpiaski i inż. M. Lapidus.

Tak wielki zakład oraz liczna i wyszkolona załoga była nośnikiem postępu oraz inicjatorem wielu społecznych akcji na Wileńszczyźnie. W fabryce działała także organizacja komunistyczna, która w 35 r. wywołała w tym największym zakładzie Wilna, duży strajk załogi, zakończony spełnieniem części żądań. Jednakże szybko organizatorzy zostali zwolnieni z pracy a działające następnie związki zawodowe dobrze współpracowały z Zarządem. Przy zakładzie istniał Robotniczy Klub Sportowy "Elektrit" z licznymi sekcjami: piłkarską, bokserską, pływacką i kajakową. Wydawano własne wydawnictwa - kalendarze, broszury, plakaty a także miesięcznik zakładowy "Elektrit Radio. Wiadomości Techniczne", redaktorem którego był Stanisław Mero.

W ostatnim okresie działalności zakład brał udział w akcjach zakupu i przekazywania uzbrojenia dla Wojska Polskiego. Na sezon radiowy 39/40 inżynierowie i technicy zakładów opracowali nową (jak corocznie) rodzinę aparatów radiowych. Odbiorniki nadal zachowały swój charakterystyczny wystrój zewnętrzny, wyróżniający je na tle innych polskich aparatów (np fornir tonowany na krawędziach, gałki, skale itp). Produkcja ich została rozpoczęta w sierpniu 39 r., więc ilość wyprodukowanych a następnie sprzedanych radioodbiorników była bardzo niewielka. W związku z tym mają one bardzo dużą wartość kolekcjonerską. Pełna oferta na sezon 1940 składała się z 6 modeli (o różnym zasilaniu).

Ciekawostką historyczną jest fakt, że duża część tej produkcji znalazła się na terenie Związku Radzieckiego. Wybuch wojny we wrześniu 1939 r. położył kres istnieniu tego czołowego zakładu polskiej radiotechniki. Po zajęciu Wilna przez ZSRR, nastąpiła pospieszna ewakuacja zakładów wraz z personelem, maszynami, gotowymi wyrobami i materiałami do Mińska. Popiech był konieczny z uwagi mające nastąpić przekazanie części Wileńszczyzny, wraz z Wilnem - Litwie. W Mińsku na terenie zakładów stolarskich, Polacy otrzymali zadanie uruchomienia produkcji radioodbiorników. Inżynierowie otrzymawszy znaczne pełnomocnictwa wysokich władz, rozjechali się po Związku Radzieckim w poszukiwaniu producentów i dostawców materiałów oraz podzespołów. W epoce centralnego sterowania gospodarką, najlepszym pełnomocnictwem w Moskwie i Leningradzie okazały się - ewakuowane z Wilna radioodbiorniki Elektrit, które odróżniały się zasadniczo od rodzimej produkcji branży radiowej. Udało się to osiągnąć w 1940 r. wykorzystując przywiezione materiały i nowe lampy rosyjskie na licencji amerykańskiej. W 1941 r. zakład zostaje zniszczony przez Niemców. Po wyzwoleniu w 1946 r. powtórnie uruchomiono, pod nazwą Zakład Radiowy im. W. Mołotowa" i produkcję aparatów radiowych pod nazwą "Mińsk" (łudząco zresztą podobnych do "Elektrita"), pomagało w tym niewielu już pozostałych dawnych pracowników zakładów wileńskich.

W przypadku niektórych modeli, na podstawie numerów seryjnych ocalałych do dziś egzemplarzy udało się oszacować wielkość produkcji. Dane te są oczywiście orientacyjne, ale powinny wystarczyć aby zorientować się ile poszczególnych modeli i wersji odbiorników zostało wyprodukowanych.


Odbiorniki z symbolem Schemat odbiornika w opisie mają już opracowany schemat. Kliknięcie w ten symbol pozwoli na jego obejrzenie

Produkty:
Z - zasilanie sieciowe prądem zmiennym
B - zasilanie bateryjne
U - zasilanie sieciowe uniwersalne (prądem zmiennym lub stałym)
G - z wbudowanym głośnikiem magnetoindukcyjnym
GM - z wbudowanym głośnikiem dynamicznym
GPM - z wbudowanym głośnikiem dynamicznym z magnesem stałym

Radioodbiorniki:

lp. Typ Rok produkcji Zestaw lamp Parametry Zdjęcie
1 Europa 1933/34 Nieznane Reakcyjny Tymczasowo brak
2 Gobi B23 1933/34 Nieznany Reakcyjny, 1 obwód, 3 lampy, 2 zakresy, cena 178zł z lampami Tungsram, 184zł z lampami Philips Tymczasowo brak
3 Gobi B23G 1933/34 Nieznany Reakcyjny, 1 obwód, 3 lampy, 2 zakresy, głośnik, cena 218zł z lampami Tungsram, 224zł z lampami Philips Tymczasowo brak
4a Sahara B233 1933/34 Nieznany Reakcyjny, 2 obwody, 2 zakresy, 3 lampy, cena 245zł z lampami Tungsram, 254,5zł z lampami Philips Tymczasowo brak
4b Sahara B233G 1933/34 Nieznany Reakcyjny, 2 obwody, 2 zakresy, 3 lampy, głośnik, cena 285zł z lampami Tungsram, 294,5zł z lampami Philips Tymczasowo brak
1 Glob Z32G 1934/35 E446, C443, 1802 Reakcyjny, 1 obwodowy, 2+1 lamp, 2 zakresy, głośnik, cena 160zł z lampami Tungsram, 176zł z lampami Philips Tymczasowo brak
2a Univers Z22 1934/35 E446, E443, 1802 Reakcyjny, 1 obwód, 2+1 lamp, 3 zakresy, cena 214,5zł z lampami Tungsram, 221,5zł z lampami Philips Tymczasowo brak
2b Univers Z22G 1934/35 E446, E443, 1802 Reakcyjny, 1 obwód, 2+1 lamp, 3 zakresy, głośnik, cena 259,5zł z lampami Tungsram, 266,5zł z lampami Philips

Widok odbiornika

2c Univers S22 1934/35 Nieznany Reakcyjny, 1 obwód, 2+1 lamp, 3 zakresy, cena 234,5zł z lampami Tungsram, 251,5zł z lampami Philips Tymczasowo brak
2d Univers S22G 1934/35 Nieznany Reakcyjny, 1 obwód, 2+1 lamp, 3 zakresy, głośnik, cena 274,5zł z lampami Tungsram, 281,5zł z lampami Philips Tymczasowo brak
3a Oceanic Z231 1934/35 Nieznane Reakcyjny, 1 obwód, 3+1 lamp, 3 zakresy, udoskonalona wersja Europy, cena 234,5zł z lampami Tungsram, 243,5zł z lampami Philips Tymczasowo brak
3b Oceanic Z231G 1934/35 Nieznane Reakcyjny, 1 obwód, 3+1 lamp, 3 zakresy, udoskonalona wersja Europy, głośnik, cena 275,5zł z lampami Tungsram, 282,5zł z lampami Philips Tymczasowo brak
3c Oceanic Z231GM 1934/35 Nieznane Reakcyjny, 1 obwód, 3+1 lamp, 3 zakresy, udoskonalona wersja Europy, głośnik, cena 305,5zł z lampami Tungsram, 312,5zł z lampami Philips Tymczasowo brak
4a Atlantic Z23 1934/35 Nieznany Reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, 3+1 lamp, skala stacyjna, cena 259,75zł z lampami Tungsram, 269zł lampami Philips Tymczasowo brak
4b Atlantic Z23G 1934/35 E446(?), E438, C443, 1802 Reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, 3+1 lamp, skala stacyjna, głośnik, cena 299,75zł z lampami Tungsram, 319zł lampami Philips Tymczasowo brak
4c Atlantic Z23GM 1934/35 Nieznany Reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, 3+1 lamp, skala stacyjna, głośnik, cena 329,75zł z lampami Tungsram, 339zł lampami Philips Tymczasowo brak
4d Atlantic S23 1934/35 Nieznany Reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, 3+1 lamp, skala stacyjna, cena 288,5zł z lampami Tungsram, 327zł z lampami Philips Tymczasowo brak
4e Atlantic S23G 1934/35 Nieznany Reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, 3+1 lamp, skala stacyjna, głośnik, cena 328,5zł z lampami Tungsram, 367zł z lampami Philips Tymczasowo brak
5a Pacific Z233 1934/35 Nieznany Reakcyjny, 3+1 lamp, skala dwubębnowa pionowa, cena 388zł z lampami Tungsram, 405zł z lampami Philips Tymczasowo brak
5b Pacific Z233GPM 1934/35 Nieznany Reakcyjny, 3+1 lamp, skala dwubębnowa pionowa, głośnik, cena 463zł z lampami Tungsram, 480zł z lampami Philips Tymczasowo brak
5c Pacific S233 1934/35 Nieznany Reakcyjny, 3+1 lamp, skala dwubębnowa pionowa, cena 415,5zł z lampami Tungsram, 455zł z lampami Philips Tymczasowo brak
5d Pacific S233GPM 1934/35 Nieznany Reakcyjny, 3+1 lamp, skala dwubębnowa pionowa, głośnik, cena 500,5zł z lampami Tungsram, 540zł z lampami Philips Tymczasowo brak
6a Superior Z 1934/35 Nieznany Reakcyjny, 3+1 lamp, trzy obwody, skala stacyjna, głośnik, zasilanie prądem zmiennym, skrzynka identyczna jak w modelu Super5 Tymczasowo brak
6b Superior S 1934/35 B2047, B2046, BL2, 1927/1928 Reakcyjny, 3+1 lamp, trzy obwody, skala stacyjna, głośnik, zasilanie prądem stałym, skrzynka identyczna jak w modelu Super5Schemat odbiornika

Widok odbiornika

7a Suprema 4GZ 1934/35 Nieznany Reakcyjny, 2 obwody, 3 zakresy, cena 399zł z lampami Tungsram, 420zł z lampami Philips, zasilanie prądem zmiennym Tymczasowo brak
7b Suprema 4GS 1934/35 Nieznany Reakcyjny, 2 obwody, 3 zakresy, cena 450,5zł z lampami Tungsram, 490zł z lampami Philips, zasilanie prądem stałym Tymczasowo brak
8 Super5 GZ 1934/35 Nieznany Superheterodynowy (pierwszy super Elektrita), 4+1 lamp, ARW, ciche strojenie, skala stacyjna, głośnik, regulacja barwy tonu, optyczny wskaźnik dostrojenia, cena 653zł z lampami Tungsram, 673zł z lampami Philips

Widok odbiornika

1a Kontinet Z 1935/36 Nieznany Reakcyjny, 1 obwód, 2+1 lamp, eliminator, głośnik Tymczasowo brak
1b Kontinent B 1935/36 Nieznany Reakcyjny, 1 obwód, 2 lampy, eliminator, głośnik Tymczasowo brak
2a Titanic Z 1935/36 HP4101, PP4101, PV430 Reakcyjny, 1 obwód, 2+1 lamp, 3 zakresy, eliminator, skala stacyjna prostokątna, głośnik. Schemat odbiornika

Widok odbiornika

2b Titanic U 1935/36 Nieznany Reakcyjny, 1 obwód, 4 lampy, 3 zakresy, eliminator, skala stacyjna prostokątna, głośnik, lampy Ostar Tymczasowo brak
2c Terra B 1935/36 Nieznany Reakcyjny Tymczasowo brak
3a Rival Z 1935/36 Nieznany Reakcyjny, 3+1 lamp, 3 zakresy, głośnik Tymczasowo brak
3b Rival U 1935/36 Nieznany Reakcyjny, 3+1 lamp, 3 zakresy, głośnik Tymczasowo brak
3c Rival B 1935/36 Nieznany Reakcyjny, 3 lampy, 3 zakresy, głośnik Tymczasowo brak
4a Superior36 Z 1935/36 Tungsram: HP4115, HP4101, PP4101, PV 495 lub Philips: AF2, E446, E443H, 506 Reakcyjny, 3+1 lamp. 3 zakresy, 3 obwody, eliminator, głośnik. Schemat odbiornika

Widok odbiornika

4b Superior36 U 1935/36 Nieznany Reakcyjny, 3+1 lamp. 3 zakresy, 3 obwody, eliminator, głośnik Tymczasowo brak
4c Superior36 B 1935/36 Nieznany Reakcyjny, 3 lampy. 3 zakresy, 3 obwody, eliminator, głośnik Tymczasowo brak
5 Splendid Z 1935/36 MO465, DS4100, PP4101, PV495 Superheterodynowy z refleksem, 3 zakresy, 7 obwodów, 3+1 lamp, ARW, płynna regulacja barwy, głośnik, pionowa skala bębnowa <

Widok odbiornika

6a Majestic Z 1935/36 MO465, HP4115, DS4100, PP4101, RGN1064 Superheterodynowy, 3 zakresy, 4+1 lamp, 7 obwodów, głośnik, ARW, płynna regulacja barwy, głośnik pionowa skala bębnowa, wychyłowy miernik dostrojenia, odbiornik dostał nagrodę na wystawie w Paryżu w 1936 roku. Tymczasowo brak
6b Majestic U 1935/36 CK1, CF3, CF7, CL2, CY1, C1 Superheterodynowy, 3 zakresy, 4+2 lamp, 7 obwodów, głośnik, ARW, płynna regulacja barwy, głośnik pionowa skala bębnowa, wychyłowy miernik dostrojenia, odbiornik dostał nagrodę na wystawie w Paryżu w 1936 roku. Tymczasowo brak
1 Titanic37 Z 1935/36 HP4101, PP4101, PV430 Reakcyjny, 1 obwód, 2+1 lamp, 3 zakresy, eliminator, skala stacyjna prostokątna, głośnik. Odbiornik z poprzedniego sezonu z lekko zmienioną skrzynką, chassis jest to samo. Schemat odbiornika

Widok odbiornika

2a Maraton Z 1936/37 AF7, AL4, AZ1 Reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, 2+1 lamp, głośnik ze wzbudzeniem, eliminator dwuobowodwy, cena 265zł, Schemat odbiornika Tymczasowo brak
2b Maraton U 1936/37 Nieznane Reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, 2+1 lamp, głośnik ze wzbudzeniem, eliminator dwuobwodowy, cena 275zł Tymczasowo brak
2c Maraton B 1936/37 Nieznane Reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, 2 lampy, głośnik ze wzbudzeniem Tymczasowo brak
3a Champion Z 1936/37 Tungsram: HP4115, AR4101, AL4, PV495 lub Philips: AF2, E438, AL4, 506 Reakcyjny, 2 obwody, 3+1 lamp, głośnik, skala stacyjna, regulacja głośności, dwuobowody eliminator, cena 315zł

Widok odbiornika

3b Champion U 1936/37 CF3, CF7 lub CC2, CL4, CY1, C1 lub C2 Reakcyjny, 2 obwody, 3+2 lamp, głośnik, skala stacyjna, regulacja głośności, dwuobwodowy eliminator, cena 360zł Tymczasowo brak
3c Champion B 1936/37 KF3, KF4, KL4 Reakcyjny, 2 obwody, 3 lampy, głośnik, skala stacyjna, regulacja głośności, dwuobwodowy eliminator, cena 300zł Tymczasowo brak
4a Stentor Z 1936/37 AF3, AF7, AB2, AL1, AZ1 Bezpośredniego wzmocnienia, 3 obwody, 3+2 lamp, 4 zakresy fal (D£, ŠR, 2xKR), skala stacyjna, głośnik, przełącznik barwy tonu, dwuobwodowy eliminator, Pobór mocy 50W, czułość 50μV, selektywność 45dB, pasmo przenoszenia m.cz. 7kHz (±2dB), cena 410zł Tymczasowo brak
4b Stentor U 1936/37 Nieznany Bezpośredniego wzmocnienia, 3 obwody, 3+2 lamp, skala stacyjna, głośnik, przełącznik barwy tonu, dwuobwodowy eliminator, cena 465zł Tymczasowo brak
4c Stentor B 1936/37 KF3, KF4, KL4 Reakcyjny, 2 obwody, 3 lampy, skala stacyjna, głośnik, przełącznik barwy tonu, dwuobwodowy eliminator, cena 370zł Tymczasowo brak
5a Victoria Z 1936/37 AK2, AF7, AB2, AL1, AZ1 Superheterodynowy, 7 obwodów, 4+1 lamp, 4 zakresy (D£, ŠR, 2xKR), regulacja barwy tonu, ARW, głośnik, cena 540zł

Widok odbiornika

5b Victoria U 1936/37 CK1, CF3, CB2, CL2, CY1, C1 lub C2 Superheterodynowy, 7 obwodów, 4+2 lamp, 4 zakresy (D£, ŠR, 2xKR), regulacja barwy tonu, ARW, głośnik, cena 605zł Tymczasowo brak
5c Victoria B 1936/37 KK2, KF3, KB2, KC1, KL4 Superheterodynowy, 7 obwodów, 5 lamp, 4 zakresy (D£, ŠR, 2xKR), regulacja barwy tonu, ARW, głośnik Tymczasowo brak
6a Gloria Z 1936/37 AK2, AF3, AF7, AB2, ABC1, AL1, AZ1 Superheterodynowy, 7 obwodów, 6+1 lamp, 4 zakresy (D£, ŠR, 2xKR), regulacja barwy tonu, głośnik, ARW, wychyłowy wskaźnik dostrojenia, cena 740zł

Widok odbiornika

6b Gloria U 1936/37 Nieznany Superheterodynowy, 7 obwodów, 6+1 lamp, 4 zakresy (D£, ŠR, 2xKR), regulacja barwy tonu, głośnik, ARW, wychyłowy wskaźnik dostrojenia Tymczasowo brak
7 Excelsior Z 1936/37 AK2, AF3, AB2, ABC1, AC2, AC2, AL1, AL1, 1561 Superheterodynowy, 7 obwodów, 7+1 lamp, 4 zakresy (D£, ŠR, 2xKR), ARW, wychyłowy wskaźnik dostrojenia, regulacja barwy tonu, głośnik, wzmacniacz przeciwsobny, cena 960zł Tymczasowo brak
1a Domator Z 1937/38 AF7, AL1, 1801 Reakcyjny, 2 obwody, 2+1 lamp, 3 zakresy: Dł, Šr, Kr, wbudowany głośnik dynamiczny, pionowa drewniana skrzynka, duoreżektor Tymczasowo brak
2a Patria Z 1937/38 AF3, AC2, AL4, AZ1 Reakcyjny, 2 obwody, 3+1 lamp, 3 zakresy: Dł, Šr, Kr, wbudowany głośnik dynamiczny, pionowa drewniana skrzynka, dwuobwodowy eliminator, cena 310zł Schemat odbiornika

Widok odbiornika

2b Patria U 1937/38 CF3, CC2, CL4, CY2, C1 Reakcyjny, 2 obwody, 3+1 lamp, 3 zakresy: Dł, Šr, Kr, wbudowany głośnik dynamiczny, pionowa drewniana skrzynka, dwuobwodowy eliminator, cena 350zł

Widok odbiornika

2c Patria B 1937/38 TKF3, TKF4, TKL4 Reakcyjny, 2 obwody, 3 zakresy: Dł, Šr, Kr, wbudowany głośnik dynamiczny, pionowa drewniana skrzynka, dwuobwodowy eliminator, cena 270zł Tymczasowo brak
3a Tempo Z 1937/38 AF3, AF7, AL4, AZ1 Reakcyjny, 3 obwody, 3+1 lamp, 3 zakresy: Dł, Šr, Kr, wbudowany głośnik dynamiczny, pozioma drewniana skrzynka, dwuobwodowy elminator, cena 400zł

Widok odbiornika

3b Tempo U 1937/38 Nieznany Reakcyjny, 2 obwody, 3+1 lamp, 3 zakresy: Dł, Šr, Kr, wbudowany głośnik dynamiczny, pozioma drewniana skrzynka, dwuobwodowy eliminator, cena 445zł Tymczasowo brak
3c Tempo B 1937/38 Nieznany Reakcyjny, 2 obwody, 3 lampy, 3 zakresy: Dł, Šr, Kr, wbudowany głośnik dynamiczny, pozioma drewniana skrzynka, dwuobwodowy eliminator, cena 340zł Tymczasowo brak
4a Presto Z 1937/38 AK2, ABC1, AL4, AZ1 Superheterodynowy, 7 obwodów, 3+1 lamp, 3 zakresy: Dł, Šr, Kr, wbudowany głośnik dynamiczny, pozioma drewniana skrzynka, cena 400zł Schemat odbiornika

Widok odbiornika

4b Presto U 1937/38 Nieznany Superheterodynowy, 7 obwodów, 3+2 lamp, 3 zakresy: Dł, Šr, Kr, wbudowany głośnik dynamiczny, pozioma drewniana skrzynka, cena 425zł Tymczasowo brak
5 Largo Z 1937/38 AK2, AF3, ABC1, AM1, AL4, AZ1 Superheterodynowy, 7 obwodów, 4+2 lampy, 3 zakresy: Dł, Šr, Kr, wbudowany głośnik dynamiczny, wskaźnik dostrojenia - oko magiczne, pozioma drewniana skrzynka Tymczasowo brak
6a Maestro Z 1937/38 AK2, AF3, ABC1, AM1, AL4, AZ1 Superheterodynowy, 7 obwodów, 4+2 lampy, 3 zakresy: Dł, Šr, Kr, wbudowany głośnik dynamiczny, wskaźnik dostrojenia - oko magiczne, regulacja barwy tonu, regulacja selektywności: 7. 9, 11kHz, pozioma drewniana skrzynka, cena 525zł

Widok odbiornika

6b Maestro U 1937/38 CK1, CF3, CBC1, CL4, CY1, EUVI Superheterodynowy, 7 obwodów, 4+2 lampy, 3 zakresy: Dł, Šr, Kr, wbudowany głośnik dynamiczny, regulacja barwy dźwięku, regulacja selektywności - 7, 9, 11kHz, pozioma drewniana skrzynka, cena 570zł Tymczasowo brak
6c Maestro B 1937/38 Nieznany Superheterodynowy, 7 obwodów, 4 lampy, 3 zakresy: Dł, Šr, Kr, wbudowany głośnik dynamiczny, regulacja barwy dźwięku, regulacja selektywności: 7, 9, 11kHz, pozioma drewniana skrzynka, cena 445zł Tymczasowo brak
7 Opera Z 1937/38 AK2, AF3, AB2, AF7, AM1, AL4, AZ1 Superheterodynowy, 7 obwodów, 5+2 lampy, 3 zakresy: Dł, Šr, Kr, wbudowane dwa głośniki dynamiczne, wskaźnik dostrojenia - oko magiczne, regulacja barwy tonu, regulacja selektywności: 7, 9, 11kHz, pozioma drewniana skrzynka, cena 700zł

Widok odbiornika

1 Znicz Z 1938/39 AF7, B443, 1802 Reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, 2+1 lamp Tymczasowo brak
2a Kadet Z 1938/29 EF6, EL3, AZ1 Reakcyjny, 1 obwód, 2+1 lamp, głośnik, dwuobwodowy eliminator, wyprodukowano ponad 5000 sztuk. Cena 200zł Schemat odbiornika

Widok odbiornika

2b Kadet U 1938/29 Nieznany Reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, 2+1 lamp, głośnik, dwuobwodowy eliminator, cena 230zł Tymczasowo brak
2c Kadet B 1938/29 KC1, KC1, KL4 Reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, 3 lampy, głośnik, dwuobwodowy eliminator, cena 180zł Tymczasowo brak
3a Kordial Z 1938/39 EF9, EF6, EL3, AZ1 Reakcyjny, 2 obwody, 3 zakresy, 3+1 lamp, głośnik, dwuobowodowy eliminator, wyprodukowano około 10000 sztuk. Cena 280zł Schemat odbiornika

Widok odbiornika

3b Kordial U 1938/39 Nieznane Reakcyjny, 2 obwody, 3 zakresy, 3+1 lamp, głośnik, dwuobowodowy eliminator, cena 320zł Tymczasowo brak
3c Kordial B 1938/39 KF3, KF4, KL4 Reakcyjny, 2 obwody, 3 zakresy, 3 lampy, głośnik, dwuobwodowy eliminator, cena 250zł Tymczasowo brak
4a Allegro Z 1938/39 EK2, EBC3, EM1, EL3, AZ1 lub
EK2, EF9, EM1, EBL1, AZ1
Superheterodynowy z refleksem, 6 obwodów, 3 zakresy, 3+2 lampy, głośnik, ARW, regulacja barwy tonu, wskaźnik dostrojenia - oko magiczne, niektóre egzemplarze posiadały przełącznik oszczędnościowy. Wyprodukowano ponad 12000 sztuk. Cena 380zł Schemat odbiornika

Widok odbiornika

4b Allegro U 1938/39 EK2, EBC3, CL4, CY1, EU VI Superheterodynowy z refleksem, 6 obwodów, 3 zakresy, 3+2 lampy, głośnik, ARW, regulacja barwy tonu, wskaźnik dostrojenia - oko magiczne, cena 415złSchemat odbiornika

Widok odbiornika

4c Allegro B 1938/39 KK2, KF3 KBC1, KL4 Superheterodynowy z refleksem, 7 obwodów, 3 zakresy, 4 lampy, głośnik, ARW, regulacja barwy tonu, regulacja selektywności, cena 325zł Tymczasowo brak
5a Fidelio Z 1938/39 EK2, EF9, EBC3, EM1, EL3, AZ1 Superheterodynowy, 7 obwodów, 3 zakresy, 4+2 lampy, ARW, regulacja barwy tonu, wskaźnik dostrojenia oko - magiczne, regulacja selektywności (4 wartości), wyprodukowano około 6000 sztuk. Cena 425zł Schemat odbiornika

Widok odbiornika

5b Fidelio U 1938/39 EK2, EF9, EBC3, CL4, EM1, CY1, EUVI Superheterodynowy, 7 obwodów, 3 zakresy, 4+2 lampy, ARW, regulacja barwy tonu, wskaźnik dostrojenia oko - magiczne, regulacja selektywności (4 wartości), wyprodukowano około 4500 sztuk. Cena 525zł

Widok odbiornika

5c Fidelio B 1938/39 Nieznany Superheterodynowy, 7 obwodów, 3 zakresy, ARW, regulacja barwy tonu, regulacja selektywności (4 wartości), cena 400zł Tymczasowo brak
6a Eroica Z 1938/39 EK3, EF9, EAB1, EF6, EM1, EL3, AZ1 Superheterodynowy, 7 obwodów, 3 zakresy, 5+2 lampy, ARW, regulacja barwy tonu, regulacja selektywności (4 wartości), wskaźnik dostrojenia - oko magiczne, 2 głośniki, wyprodukowano około 1000 sztuk. Cena 625złSchemat odbiornika

Widok odbiornika

6b Eroica U 1938/39 Nieznany Superheterodynowy, 7 obwodów, 3 zakresy, 5+2 lampy, ARW, regulacja barwy tonu, regulacja selektywności (4 wartości), wskaźnik dostrojenia - oko magiczne, 2 głośniki, cena 675zł Tymczasowo brak
7 Royal Z 1938/29 Nieznany Superheterodynowy, 7 obwodów, 3 zakresy, 5+2 lampy, regulacja selektywności, regulacja barwy tonu, ARW Tymczasowo brak
8 Automatic Z 1938/39 EK3, EF9, EAB1, EF6, EM1, EL3, AZ1 Superheterodynowy, 7 obwodów, 3 zakresy, 5+2 lampy, regulacja selektywności (4 pozycje), regulacja barwy, ARW, programator 12 pozycyjny, wyprodukowano około 1000 sztuk

Widok odbiornika

9 Oceanic U 1938/39 Nieznany Superheterodynowy, 9 obwodów, 6 zakresów 8+3 lampy(2xŠR i 4xKR), ARW, regulacja barwy, podwójna przemiana częstotliwości dla fal krótkich Tymczasowo brak
1a Hejnał Z 1939/40 EF6, AL3, AZ1 Reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, 2+1 lamp, eliminator Tymczasowo brak
1b Hejnał B 1939/40 KC1, KC1, KL4 Reakcyjny, 1 obwód, 3 zakresy, 3 lampy, eliminator Tymczasowo brak
2 Herold 1939/40 EK2, EF9, EM1, EBL1, AZ1 Superheterodynowy w układzie refleksowym, 7 obwodów, 3 zakresy, 3+2 lampy, ARW, regulacja barwy, reduktor poboru mocy Tymczasowo brak
3 Regent 1939/40 EK2, EF9, EM1, EBL1, AZ1 Superheterodynowy, 7 obwodów, 3 zakresy, 3+2 lamp, ARW, regulator selektywności, podwójny moderator krótkodystansowy, reduktor poboru mocy Tymczasowo brak
4 Komandor 1939/40 ECH4, EF9, EBC3, EM1, EL3, AZ1 Superheterodynowy, 7 obwodów, 3 zakresy, 4+2 lampy, regulator selektywności (3 pozycje), ARW, przełącznik mowa-muzyka, podwójny moderator krótkodystansowy Tymczasowo brak
5 Colonel 1939/40 EK2, EF9, EBC3, EM1, EL3, AZ1 Superheterodynowy, 7 obwodów, 3 zakresy, 5+2 lampy, ARW, regulator selektywności (3 pozycje), 12 pozycyjny programator, regulacja barwy tonu, przełącznik mowa-muzyka Tymczasowo brak
6 Tramsmare 1939/40 EK2, EF6, EB4, EF9, EM1, EL3, EL3, AZ1 Superheterodynowy, 7 obwodów, 3 zakresy, 6+2 lampy, wzmacniacz przeciwsobny, ARW, 12 pozycyjny programator, przełącznik szerokości wstęgi (4 pozycje), przełącznik mowa-muzka, 2 głośniki Tymczasowo brak
Powrót